Uppsägning av båtplats

Uppsägning skall ske senast 60 dagar innan avtalad säsongs början.

Om inte annat avtalats avses med säsong följande:

  • Sommarsäsongen sträcker sig mellan 1/4 – 1/10 och vintersäsongen mellan 1/10 – 1/4.
  • Om båtägaren under säsongen överlåter sin båt ska han/hon ändå ha rätt att frånträda avtalet i samband med överlåtelsen om upplåtaren kan upplåta båtplatsen till annan.
  • Båtägaren ska upplysa upplåtaren om att ett ägarbyte skett.

Uppsägning sker skriftligen genom att skicka ett mail till hamnen@ronnangsbrygga.se