Prislista

Vi erbjuder två alternativ. Ett alternativ med en depositionsavgift och lägre årsavgift samt ett alternativ med ren årshyra.

Depositionsavgiften återbetalas i sin helhet efter hyrestidens utgång. Hyresgäster som erlägger depositionsavgift och tecknar ett treårsavtal har företräde och garanteras båtplats löpande med årsvisa förlängningar.

Bredd       Depositionsavgift        Årsavgift vid deposition       Årsavgift hyra
2,5 m           50.000                             4.000                                           7.000
3,0 m           70.000                             4.500                                           8.700
3,5 m           90.000                             5.000                                         10.400
4,0 m         110.000                             6.000                                         12.600
4,5 m         130.000                             7.000                                         14.800
5,0 m         150.000                             8.000                                         17.000

Hamnen är i första hand avsedd för boende inom Rönnängs Brygga vilket innebär att samfälligheten har en extern och intern kö.
Vid ledig plats betas den interna kön av först innan extern sökande får erbjudande.